Passer au contenu principal

Information sur le concept

state (en) > social conditions (en) > living standards (en) > ភាពក្រីក្រ

TERME PRÉFÉRENTIEL

void:inDataset: http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc

Date de création: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 6151

ភាពក្រីក្រ  

DÉFINITION

 • ស្ថានភាពដែលបុគ្គលម្នាក់មិនមានលទ្ធភាពទទួលបានកម្រិតជីវភាពរស់នៅសមរម្យ ដូចជា មិនមានលទ្ធភាពទិញសម្លៀកបំពាក់ ម្ហូបអាហារ ឬ ជម្រក ជាដើម។ កម្រិតភាពក្រីក្រ អាចប្រែប្រួលទៅតាមប្រទេស។

  Date de création: 7/5/16

  (km)
 • สถานการณ์ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่สามารถที่จะเข้าถึงมาตรฐานในการใช้ชีวิต เช่น ไม่สามารถซื้อเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่พักอาศัย ระดับต่างๆ ของความยากจนเหล่านี้อาจจะแบ่งออกเป็นประเทศๆ

  Date de création: 7/5/16

  (th)
 • Nghèo đói là tình trạng mà ở đó các cá nhân không có khả năng duy trì một mức sống tối thiểu, chẳng hạn không có khả năng mua quần áo, lương thực hay nhà ở. Ngưỡng nghèo đói khác nhau tùy từng quốc gia

  Date de création: 7/5/16

  (vi)
 • Pobreza é uma situação em que um indivíduo não é capaz de adquirir recursos para um padrão de vida adequado, ou seja, sem recursos para comprar roupas, alimentos ou abrigo. O nível pode variar de país para país.

  Date de création: 7/5/16

  (pt)
 • The situation in which an individual is not able to afford an adequate standard of living, i.e. not able to buy clothing, food or shelter. The level may vary from country to country.

  Source: http://www.economics-dictionary.com/definition/poverty.html

  Date de création: 12/5/10

  Date de dernière modification: 12/5/10

  (en)
 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအလိုုက်လုံလောက်သောလူနေမှုအဆင့်အတန်းတစ်ရပ်ကိုငွေကြေးအရမတတ်နိုင်သောအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ၊အဝတ်အစား၊အစားအစာသို့မဟုတ်နေထိုင်ရန်အခန်းဝယ်ယူရန်မတတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဆင်းရဲမွဲတေမှုအဆင့်သည်နိုင်ငံအလိုက်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

  Date de création: 7/5/16

  (my)

CONCEPT GÉNÉRIQUE

CONCEPTS PLUS SPÉCIFIQUES

AFFECTE

CAUSE

EST AFFECTÉ PAR

EST INCLUS DANS

EST MESURÉ PAR

EST L'OBJET DE L'ACTIVITÉ

TRADUCTIONS

 • Date de création: 1996-12-24T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  Armut

  allemand

 • Date de création: 1981-01-09T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  poverty

  anglais

 • Date de création: 2002-12-12T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  فقر

  arabe

 • Date de création: 2016-07-05T08:20:37

  skos:notation: 6151

  ဆင်းရဲမွဲတေမှု

  birman

 • Date de création: 2002-12-12T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  贫穷

  chinois

 • Date de création: 2009-12-02T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  빈곤

  coréen

 • Date de création: 1981-01-23T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  Pobreza

  espagnol

 • Date de création: 1981-01-21T00:00:00Z

  Date de dernière modification: 2021-05-24T17:34:42Z

  skos:notation: 6151

  pauvreté

  français

 • Date de création: 2016-06-28T06:36:36

  skos:notation: 6151

  სიღარიბე

  géorgien

 • Date de création: 1981-01-09T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  निर्धनता

  hindi

 • Date de création: 2006-12-06T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  szegénység

  hongrois

 • Date de création: 2006-12-18T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  Povertà

  italien

 • Date de création: 2005-08-09T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  貧困

  japonais

 • Date de création: 2005-12-16T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  ຄວາມທຸກຍາກ

  lao

 • Date de création: 2017-08-18T10:21:04Z

  Date de dernière modification: 2017-08-18T12:50:50Z

  skos:notation: 6151

  fattigdom

  norvégien bokmål

 • Date de création: 2002-12-12T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  فقر

  persan

 • Date de création: 2006-12-19T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  Ubóstwo

  polonais

 • Date de création: 1998-08-04T00:00:00Z

  Date de dernière modification: 2021-06-16T21:24:42Z

  skos:notation: 6151

  pobreza

  portugais

 • Date de création: 2018-02-25T19:31:58Z

  Date de dernière modification: 2018-02-27T08:55:54Z

  skos:notation: 6151

  sărăcie

  roumain

 • Date de création: 2009-02-11T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  бедность

  russe

 • Date de création: 2005-12-16T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  chudoba

  slovaque

 • Date de création: 2019-08-26T10:20:37

  skos:notation: 6151

  umasikini

  swahili

 • Date de création: 2005-12-16T00:00:00Z

  skos:notation: 6151

  chudoba

  tchèque

 • Date de création: 2016-07-05T08:20:37

  skos:notation: 6151

  ความยากจน

  thaï

 • Date de création: 2011-11-20T20:21:29Z

  Date de dernière modification: 2013-08-27T21:06:03Z

  skos:notation: 6151

  yoksulluk

  turc

 • Date de création: 2022-05-08T02:23:56

  skos:notation: 6151

  бідність

  ukrainien

 • Date de création: 2016-07-05T08:20:37

  skos:notation: 6151

  nghèo đói

  vietnamien

URI

http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6151

Télécharger ce concept :

RDF/XML TURTLE JSON-LD Date de création 20/11/2011, dernière modification le 08/05/2022