Skip to main content

Concept information

entities (en) > legislation (en) > ច្បាប់ភូមិបាល​

PREFERRED TERM

void:inDataset: http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc

Created: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 573abb9f

ច្បាប់ភូមិបាល​  

DEFINITION

 • กฎหมายที่ดิน คือ ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ทั้งคำนิยาม ความเป็นเจ้าของ และการใช้สอยไม่ว่าจะอยู่ในเขตเมืองหรือเขตชนบท

  Created: 7/5/16

  (th)
 • ច្បាប់ភូមិបាល គឺជាបណ្តុំច្បាប់ ដោះស្រាយជាមួយនឹងដីធ្លី ដូចជា និយមន័យ កម្មសិទ្ធិ និង ការប្រើប្រាស់ដីក្រុង ឬ ជនបទ។

  Created: 7/5/16

  (km)
 • Derecho de tierras o derecho agrario, desde el punto di vista estrictamente jurídico, es el conjunto de disposiciones y reglas relativas al acceso de tierras, y de su administración.

  Created: 4/27/20

  (es)
 • Direito fundiário é o corpo da lei referente ao solo, à sua posse e ao seu uso, quer urbano quer rural.

  Created: 7/5/16

  (pt)
 • Droit foncier, concerne le corps de lois ayant trait au sol, à sa propriété, à sa utilisation.

  Created: 4/27/20

  (fr)
 • Land law is the body of law dealing with land, its definition, ownership and use whether urban or rural.

  Created: 4/27/20

  (en)
 • Luật về đất đai là luật quy định các vấn đề liên quan đến đất đai, trong đó có các định nghĩa, quy định về chế độ sở hữu và quyền sử dụng đất đai, cả ở thành thị và nông thôn

  Created: 7/5/16

  (vi)
 • မြေယာဥပဒေသည်မြေယာနှင့်၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မြို့ပြသို့မဟုတ်ကျေးလက်အတွက်အသုံးပြုခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောပင်မဥပဒေဖြစ်ပါသည်။

  Created: 7/5/16

  (my)

BROADER CONCEPT

IN OTHER LANGUAGES

 • Created: 2020-04-27T18:55:42Z

  skos:notation: 573abb9f

  قانون الأرض

  Arabic

 • Created: 2016-07-05T08:20:37

  skos:notation: 573abb9f

  မြေယာဥပဒေ

  Burmese

 • Created: 2015-05-04T14:44:52Z

  Last modified: 2015-05-06T22:25:58Z

  skos:notation: 573abb9f

  pozemkové právo

  Czech

 • Created: 2015-03-06T15:09:10Z

  Last modified: 2015-03-09T21:20:16Z

  skos:notation: 573abb9f

  land law

  English

 • Created: 2015-03-06T15:09:49Z

  Last modified: 2015-03-09T21:20:16Z

  skos:notation: 573abb9f

  loi foncière

  French

 • Created: 2015-03-06T15:10:17Z

  Last modified: 2015-03-09T21:20:15Z

  skos:notation: 241ec747

  droit foncier
 • Created: 2019-04-04T17:42:52.363+02:00

  skos:notation: 573abb9f

  Landnutzungsrechte

  German

 • Created: 2020-06-17T10:17:42Z

  skos:notation: 573abb9f

  भूमि कानून

  Hindi

 • Created: 2018-01-30T13:43:00Z

  Last modified: 2018-01-30T14:44:09Z

  skos:notation: 573abb9f

  Diritto fondiario

  Italian

 • Created: 2016-07-05T08:20:37

  Last modified: 2021-06-16T21:24:42Z

  skos:notation: 573abb9f

  direito fundiário

  Portuguese

 • Created: 2020-09-23T11:28:14

  skos:notation: 573abb9f

  drept funciar

  Romanian

 • Created: 2020-01-14T15:30:47.27+01:00

  skos:notation: 573abb9f

  земельное право

  Russian

 • Created: 2021-01-26T10:12:53

  skos:notation: 573abb9f

  земљишни закон

  Serbian

 • Created: 2015-03-06T15:10:45Z

  Last modified: 2021-09-23T15:18:01

  skos:notation: 573abb9f

  Derecho agrario

  Spanish

 • Created: 2015-03-06T15:10:56Z

  Last modified: 2021-09-23T15:18:12

  skos:notation: 7a7c2461

  Derecho de tierras
 • Created: 2019-08-26T10:20:37

  skos:notation: 573abb9f

  sheria ya ardhi

  Swahili

 • Created: 2016-07-05T08:20:37

  skos:notation: 573abb9f

  กฎหมายที่ดิน

  Thai

 • Created: 2020-09-04T13:45:11

  skos:notation: 573abb9f

  arazi hukuku

  Turkish

 • Created: 2019-04-24T14:46:04.563+02:00

  skos:notation: 0fe9e752

  arazi yasası
 • Created: 2019-04-24T14:43:45.427+02:00

  Last modified: 2020-09-09T16:00:07

  skos:notation: d7446fbd

  toprak kanunu
 • Created: 2016-07-05T08:20:37

  skos:notation: 573abb9f

  luật đất đai

  Vietnamese

URI

http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_573abb9f

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 3/6/15, last modified 6/16/21