skip to main content

AGROVOC

systems (en) > ລະບົບເສດຖະກິດ > ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ > ພາກສ່ວນບໍ່ເປັນທາງການ
PREFERRED TERM

void:inDataset: http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 36935

ພາກສ່ວນບໍ່ເປັນທາງການ  
SCOPE NOTE
  • ໜ່ວຍຜະລິດ ຫຼື ບໍລິການຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນແບບບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບການ ຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກໍມັກຈະມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຍ້ອນວ່າອັດຕາການເສຍພາສີສູງ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງລັດເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ. ການວ່າຈ້າງແຮງງານ ແມ່ນອີງໃສ່ ການຈ້າງ ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ຫຼື ການເອົາພີ່ນ້ອງ ເຊື້ອສາຍ ຫຼາຍກ (lo)
HAS COMPONENT
IN OTHER LANGUAGES

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 36935

قطاع غير رسمي

Arabic

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 36935

非正规部门

Chinese

Created: 2003-03-27T00:00:00Z

skos:notation: 36935

neformální sektor

Czech

Created: 1997-10-24T00:00:00Z

skos:notation: 36935

informal sector

English

Created: 1997-10-24T00:00:00Z

skos:notation: 36935

Secteur informel

French

Created: 1997-10-24T00:00:00Z

Last modified: 2019-11-15T14:45:00Z

skos:notation: 36935

informeller Sektor

German

Created: 1997-10-24T00:00:00Z

skos:notation: 36935

अनौपचारिक क्षेत्र

Hindi

Created: 2006-12-06T00:00:00Z

skos:notation: 36935

informális szektor

Hungarian

Created: 2007-03-14T00:00:00Z

skos:notation: 36935

Economia sommersa

Italian

Created: 2005-08-09T00:00:00Z

skos:notation: 36935

非公式部門、非組織部門

Japanese

Created: 2009-12-02T00:00:00Z

skos:notation: 36935

비공식부문

Korean

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 36935

بخش غیر رسمی

Persian

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 36935

Szara strefa

Polish

Created: 1998-08-04T00:00:00Z

skos:notation: 36935

Actividade produtiva informal

Portuguese

Created: 2009-06-23T00:00:00Z

skos:notation: 36935

неформальный сектор

Russian

Created: 1997-10-24T00:00:00Z

skos:notation: 36935

Sector informal

Spanish

Created: 2012-02-03T16:52:41Z

Last modified: 2012-02-03T16:52:41Z

skos:notation: 36935

అనియత రంగం

Telugu

Created: 2005-08-19T00:00:00Z

skos:notation: 36935

ภาคไม่เป็นทางการ

Thai

Created: 2011-11-20T21:12:34Z

Last modified: 2013-08-27T22:09:22Z

skos:notation: 36935

gayri resmi sektör

Turkish

Created: 2011-11-20T21:12:34Z

Last modified: 2013-08-27T22:09:21Z

skos:notation: 1339129924168

resmi olmayan sektör
URI
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36935
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 2/3/12, last modified 8/27/13
CLOSELY MATCHING CONCEPTS