skip to main content

AGROVOC

There is no term for this concept in this language.

entities (en) > legislation (en) > land law (en)
PREFERRED TERM
 
DEFINITION
 • Derecho de tierras o derecho agrario, desde el punto di vista estrictamente jurídico, es el conjunto de disposiciones y reglas relativas al acceso de tierras, y de su administración. (es)
 • Direito fundiário é o corpo da lei referente ao solo, à sua posse e ao seu uso, quer urbano quer rural.

  Created: 05-07-16

  (pt)
 • ច្បាប់ភូមិបាល គឺជាបណ្តុំច្បាប់ ដោះស្រាយជាមួយនឹងដីធ្លី ដូចជា និយមន័យ កម្មសិទ្ធិ និង ការប្រើប្រាស់ដីក្រុង ឬ ជនបទ។

  Created: 05-07-16

  (km)
 • กฎหมายที่ดิน คือ ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ทั้งคำนิยาม ความเป็นเจ้าของ และการใช้สอยไม่ว่าจะอยู่ในเขตเมืองหรือเขตชนบท

  Created: 05-07-16

  (th)
 • Luật về đất đai là luật quy định các vấn đề liên quan đến đất đai, trong đó có các định nghĩa, quy định về chế độ sở hữu và quyền sử dụng đất đai, cả ở thành thị và nông thôn

  Created: 05-07-16

  (vi)
 • မြေယာဥပဒေသည်မြေယာနှင့်၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မြို့ပြသို့မဟုတ်ကျေးလက်အတွက်အသုံးပြုခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောပင်မဥပဒေဖြစ်ပါသည်။

  Created: 05-07-16

  (my)
BROADER CONCEPT
IN OTHER LANGUAGES

Created: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 573abb9f

မြေယာဥပဒေ

Burmese

Created: 2015-05-04T14:44:52Z

Last modified: 2015-05-06T22:25:58Z

skos:notation: 573abb9f

pozemkové právo

Czech

Created: 2015-03-06T15:09:10Z

Last modified: 2015-03-09T21:20:16Z

skos:notation: 573abb9f

land law

English

Created: 2015-03-06T15:09:49Z

Last modified: 2015-03-09T21:20:16Z

skos:notation: 573abb9f

loi foncière

French

Created: 2015-03-06T15:10:17Z

Last modified: 2015-03-09T21:20:15Z

skos:notation: 241ec747

droit foncier

Created: 2019-04-04T17:42:52.363+02:00

skos:notation: 573abb9f

Landnutzungsrechte

German

Created: 2018-01-30T13:43:00Z

Last modified: 2018-01-30T14:44:09Z

skos:notation: 573abb9f

Diritto fondiario

Italian

Created: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 573abb9f

ច្បាប់ភូមិបាល​

Khmer

Created: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 573abb9f

Direito fundiário

Portuguese

Created: 2020-01-14T15:30:47.27+01:00

skos:notation: 573abb9f

земельное право

Russian

Created: 2015-03-06T15:10:45Z

Last modified: 2015-03-09T21:20:15Z

skos:notation: 573abb9f

derecho agrario

Spanish

Created: 2015-03-06T15:10:56Z

Last modified: 2015-03-09T21:20:15Z

skos:notation: 7a7c2461

derecho de tierras

Created: 2019-08-26T10:20:37

skos:notation: 573abb9f

sheria ya ardhi

Swahili

Created: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 573abb9f

กฎหมายที่ดิน

Thai

Created: 2019-04-24T14:43:45.427+02:00

skos:notation: 573abb9f

arazi kanunu

Turkish

Created: 2019-04-24T14:46:04.563+02:00

skos:notation: 0fe9e752

arazi yasası

Created: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 573abb9f

luật đất đai

Vietnamese

URI
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_573abb9f
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 06-03-15, last modified 14-01-20