skip to main content

AGROVOC

systems (en) > ระบบสารสนเทศ > ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
PREFERRED TERM

void:inDataset: http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc

Created: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 35131

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
DEFINITION
 • An information system for capturing, storing, integrating, analyzing and displaying geospatial data. (en)
 • Hệ thống thông tin địa lý là hệ thống thông tin về việc thu nhận, lưu trữ, xử lý, phân tích và thể hiện kết quả các dữ liệu không gian địa lý.

  Created: 5/7/16

  (vi)
 • ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសម្រាប់ចាប់យក រក្សាទុក ដាក់បញ្ចូលគ្នា វិភាគ និងបង្ហាញទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រ។

  Created: 5/7/16

  (km)
 • ระบบสารสนเทศที่เก็บ สะสม รวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลทางด้านพื้นที่ภูมิศาสตร์

  Created: 5/7/16

  (th)
 • Sistema de informação para capturar, armazenar, integrar, analisar e exibir dados geoespaciais.

  Created: 5/7/16

  (pt)
 • ပထဝီဝင်အကွာအဝေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖမ်းယူခြင်း၊သိမ်းဆည်းခြင်း၊ပေါင်းစည်းခန့်ခွဲခြင်း၊ပိုင်းခြားစိစစ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း

  Created: 5/7/16

  (my)
NARROWER CONCEPTS
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
 • Created: 2005-08-19T00:00:00Z

  skos:notation: 35132

  จีไอเอส (th)
IS THEME OF
IS USED IN
IN OTHER LANGUAGES

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 35131

نظم المعلومات الجغرافية

Arabic

Created: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 35131

ပထဝီအနေအထားဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ

Burmese

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 35131

地理信息系统

Chinese

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 35133

地理相关信息系统

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 35132

GIS

Created: 2003-03-27T00:00:00Z

skos:notation: 35131

geografické informační systémy

Czech

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 35132

GIS

Created: 2003-03-27T00:00:00Z

skos:notation: 35133

zeměpisné informační systémy

Created: 1996-07-04T00:00:00Z

Last modified: 2015-06-16T21:42:42Z

skos:notation: 35131

geographical information systems

English

Created: 1996-07-04T00:00:00Z

skos:notation: 35133

geographic information systems

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 35132

GIS

Created: 1996-07-04T00:00:00Z

skos:notation: 35131

Système d'information géographique

French

Created: 1996-07-04T00:00:00Z

skos:notation: 35132

SIG

Created: 1997-04-02T00:00:00Z

skos:notation: 35131

Geographisches Informationssystem

German

Created: 1996-07-04T00:00:00Z

skos:notation: 35131

भौगोलिक सूचना तंत्र

Hindi

Created: 1996-07-04T00:00:00Z

skos:notation: 35132

गिस

Created: 2006-12-06T00:00:00Z

skos:notation: 35131

földrajzi információs rendszer

Hungarian

Created: 2006-12-06T00:00:00Z

skos:notation: 35132

FIR

Created: 2007-01-12T00:00:00Z

skos:notation: 35131

Sistemi di informazione geografica

Italian

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 35132

GIS

Created: 2005-08-09T00:00:00Z

skos:notation: 35131

地理情報システム

Japanese

Created: 2005-08-09T00:00:00Z

skos:notation: 35132

GIS、地理情報システム

Created: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 35131

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ

Khmer

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 35131

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ

Lao

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 35132

ຈີໄອເອັສ

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 35131

نظام‌‌های اطلاعاتی جغرافیایی

Persian

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 35132

جي.آي.اس

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 90162

نظام‌‌هاي اطلاع‌رساني جغرافيايي

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 35131

System Informacji Geograficznej

Polish

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 35133

System informacji przestrzennej

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 35132

GIS

Created: 1998-08-04T00:00:00Z

skos:notation: 35131

Sistema de informação geográfica

Portuguese

Created: 1996-07-04T00:00:00Z

skos:notation: 35132

SIG

Created: 2009-02-12T00:00:00Z

skos:notation: 35131

географические информационные системы

Russian

Created: 2009-02-12T00:00:00Z

skos:notation: 35133

геоинформационные системы

Created: 2009-02-12T00:00:00Z

skos:notation: 35132

гис

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 35131

geografické informaèné systémy

Slovak

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 35132

GIS

Created: 1996-07-04T00:00:00Z

skos:notation: 35131

Sistemas de información geográfica

Spanish

Created: 1996-07-04T00:00:00Z

skos:notation: 35132

SIG

Created: 2011-11-20T21:08:28Z

Last modified: 2013-08-27T22:11:42Z

skos:notation: 35131

coğrafi bilgi sistemi

Turkish

Created: 2011-11-20T21:08:28Z

Last modified: 2011-11-20T21:08:28Z

skos:notation: 35132

CBS

Created: 2011-11-20T21:08:28Z

Last modified: 2013-08-27T22:11:42Z

skos:notation: 35133

coğrafik bilgi sistemi

Created: 2016-07-05T08:20:37

skos:notation: 35131

hệ thống thông tin địa lý

Vietnamese

URI
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35131
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 20/11/11, last modified 23/11/18
EXACTLY MATCHING CONCEPTS