skip to main content

AGROVOC

varlık > kadastro
PREFERRED TERM

void:inDataset: http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc

Created: 2011-11-20T19:55:35Z

Last modified: 2013-08-27T17:41:27Z

skos:notation: 1177

kadastro  
DEFINITION
 • A public record, survey, or map of the value, extent, and ownership of land as a basis of taxation. (en)
 • Cadastro é um registro público contendo a avaliação, dimensão e propriedade de imóveis como base de tributação.

  Created: 5.07.2016

  (pt)
 • บันทึกทั่วไป การสำวจ หรือแผนที่ของมุลค่า ขนาด และความเป็นเจ้าของของที่ดินโดยผ่านการจ่ายภาษี

  Created: 5.07.2016

  (th)
 • កំណត់ត្រាសាធារណៈ ការពិនិត្យវាស់វែង ឬ ផែនទីនៃតម្លៃ ទំហំ និង កម្មសិទ្ធិដីធ្លី ប្រើជាមូលដ្ឋាននៃការប្រមូលពន្ធ។​

  Created: 5.07.2016

  (km)
 • Một hồ sơ địa chính là những thông tin ghi nhận, kết quả khảo sát, bản đồ được công khai gồm các thông tin về giá trị, giới hạn, sở hữu của một mảnh đất và là căn cứ để tính thuế mảnh đất đó

  Created: 5.07.2016

  (vi)
 • အခွန်ကောက်ခံရန်အခြေခံအဖြစ်မြေကွက်၏အစိုးရမှတ်တမ်း၊မြေတိုင်းမှတ်တမ်း၊အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းအတွက်မြေကွက်၏တန်ဖိုး၊အကျယ်အဝန်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအစိုးရမှတ်တမ်း၊မြေတိုင်းမှတ်တမ်းသို့မဟုတ်၊မြေပုံတစ်ခု

  Created: 5.07.2016

  (my)
BROADER CONCEPT
NARROWER CONCEPTS
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
 • Created: 2016-06-22T12:52:04Z

  Last modified: 2016-07-11T20:57:10Z

  skos:notation: eb84d30a

  arazi tapu sicili (tr)
 • Created: 2011-11-20T19:55:35Z

  Last modified: 2017-03-31T11:52:32Z

  skos:notation: 1339129876842

  tapu kayıtları (tr)
 • Created: 2011-11-20T20:34:47Z

  Last modified: 2017-06-28T17:56:37Z

  skos:notation: 1339129876854

  tapu kütüğü (tr)
 • Created: 2011-11-20T20:34:47Z

  Last modified: 2016-07-11T20:57:13Z

  skos:notation: 12068

  tapu sicili (tr)
IS MADE FROM
IS USED IN
USES PROCESS
IN OTHER LANGUAGES

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 1177

سجلات الأراضي الممسوحة

Arabic

Created: 2016-07-05T08:20:36

skos:notation: 1177

မြေစာရင်း

Burmese

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 1177

地籍簿

Chinese

Created: 2002-12-12T00:00:00Z

skos:notation: 12068

土地登记簿

Created: 2003-03-27T00:00:00Z

skos:notation: 1177

katastry

Czech

Created: 2003-03-27T00:00:00Z

skos:notation: 12068

pozemkové katastry

Created: 2018-07-06T09:44:19Z

Last modified: 2018-07-06T16:00:06Z

skos:notation: 1177

kadasters

Dutch

Created: 1981-01-09T00:00:00Z

skos:notation: 1177

cadastres

English

Created: 1981-01-21T00:00:00Z

skos:notation: 1177

Cadastre

French

Created: 2016-06-28T06:36:36

skos:notation: 1177

კადასტრი

Georgian

Created: 2016-06-28T06:36:36

skos:notation: ad726800

მიწის რეესტრი

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 1177

Kataster

German

Created: 1997-03-12T00:00:00Z

skos:notation: 12068

Grundbuch

Created: 1981-01-09T00:00:00Z

skos:notation: 1177

कैडस्ट्री

Hindi

Created: 1981-01-26T00:00:00Z

skos:notation: 12068

भूमि बहीखाता

Created: 2006-12-06T00:00:00Z

skos:notation: 1177

kataszter

Hungarian

Created: 2006-12-06T00:00:00Z

skos:notation: 12068

földnyilvántartás

Created: 2006-07-14T00:00:00Z

skos:notation: 1177

Catasti

Italian

Created: 2006-12-07T00:00:00Z

skos:notation: 12068

Registri catastali

Created: 2005-08-09T00:00:00Z

skos:notation: 1177

土地台帳

Japanese

Created: 2005-08-09T00:00:00Z

skos:notation: 12068

土地登記簿

Created: 2016-07-05T08:20:36

skos:notation: 1177

សុរិយោដី

Khmer

Created: 2009-12-02T00:00:00Z

skos:notation: 1177

토지대장

Korean

Created: 2009-12-02T00:00:00Z

skos:notation: 12068

토지등기

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 1177

ການວັດແທກຕາດິນ

Lao

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 12068

ທະບຽນທີ່ດິນ

Created: 2007-04-20T00:00:00Z

skos:notation: 1177

دفاتر ثبت املاک

Persian

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 1177

Kataster

Polish

Created: 2006-12-19T00:00:00Z

skos:notation: 12068

Spis gruntów

Created: 1998-08-04T00:00:00Z

skos:notation: 1177

Cadastro

Portuguese

Created: 1998-08-04T00:00:00Z

skos:notation: 12068

Registo de terras

Created: 2009-02-12T00:00:00Z

skos:notation: 1177

кадастры

Russian

Created: 2009-02-12T00:00:00Z

skos:notation: 12068

регистрация земли

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 1177

katastre

Slovak

Created: 2005-12-16T00:00:00Z

skos:notation: 12068

pozemkové knihy

Created: 1981-01-23T00:00:00Z

skos:notation: 1177

Catastros

Spanish

Created: 2019-08-26T10:20:37

skos:notation: 1177

kadastresi

Swahili

Created: 2012-02-03T17:10:22Z

Last modified: 2012-02-03T17:10:22Z

skos:notation: 1177

డైట్రెమా విరిరిస్

Telugu

Created: 2005-08-19T00:00:00Z

skos:notation: 1177

เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน

Thai

Created: 2016-07-05T08:20:36

Last modified: 2017-08-18T12:50:09Z

skos:notation: d6e1c6b4

โฉนดที่ดิน

Created: 2005-08-19T00:00:00Z

skos:notation: 12068

เจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ดิน

Created: 2012-10-04T19:22:49Z

Last modified: 2013-08-30T17:20:14Z

skos:notation: 1177

кадастри

Ukrainian

Created: 2018-05-20T14:51:46Z

Last modified: 2018-05-21T13:44:26Z

skos:notation: 334be19b

земельний кадастр

Created: 2016-07-05T08:20:36

skos:notation: 1177

hồ sơ địa chính

Vietnamese

URI
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1177
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 3.02.2012, last modified 25.10.2019
EXACTLY MATCHING CONCEPTS